Αυτόνομος βιομετρικός καρταναγνώστης

SOYAL-AR821EF.20ELAS

Αυτόνομος/ Δικτυακός ελεγκτής RS-485 - Μέσω τοπικού δικτύου

More details

Χωρητικότητα 16.000 χρηστών & 32.000 συμβάντων.

Αυτόνομος/ Δικτυακός ελεγκτής RS-485 (Μιας Θύρας Εισόδου/Εξόδου)
κάρτας Προσέγγισης (Proximity 125KHz) και ανάγνωσης δακτυλικού
αποτυπώματος με LCD Display.

Δείτε δουλειές μας

Επειδή μία εικόνα είναι 1000 λέξεις, δείτε δείγματα από διάφορες εγκαταστάσεις μας..

Καντε κλικ εδω