Πιστοποιήσεις

Απαιραίτητη προϋπόθεση για να επιλέξετε την εταιρεία που θα εμπιστευτείτε για το τομέα της ασφάλειας σας ή των τηλεπικοινωνιών σας, είναι η εχεμύθεια και η τεχνογνωσία των τεχνικών της.

Σας παραθέτουμε τις πιστοποιήσεις μας :

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν.2518/1997), κάθε εταιρεία/ιδιώτης/εγκαταστάτης που τοποθετεί συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει την ειδική άδεια, από την αστυνομία. Φυσικά για την περίπτωση της εταιρείας, αντίστοιχη ατομική άδεια πρέπει να έχει και το σύνολο των εγκαταστατών της. Για την έκδοση αυτής της άδειας απαιτείται ο/η ενδιαφερόμενος:

  • να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  • να είναι 'Ελληνας πολίτης ή πολίτης Ευρωπαϊκής χώρας
  • να διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο, 
  • να μη βρεθεί θετικός σε έλεγχο τοξιλογικών εξετάσεων για χρήση ναρκωτικών ουσιών
  • να περάσει απο θετική αξιολόγηση από ψυχίατρο 
  • να διαθέτει πτυχίο σχετικής σχολής με τον κλάδο των ηλεκτρονικών (για τις άδειες των εγκαταστατών)

Από την ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας μας, μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνουμε να τις ανανεώνουμε (έχουν διάρκεια ισχύος 5 έτη) και να σας τις κοινοποιούμε για να γνωρίζετε "ποιους βάζετε στο σπίτι σας". 

Η ενημερωμένη άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας ως "ΙΕΠΥΑ" από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)

Σημ.: Το να διαθέτει κανείς την σχετική άδεια είναι υποχρεωτικό από την Ελληνική νομοθεσία.

Ζητήστε να την δείτε, από τον υποψήφιο εγκαταστάτη σας και καταγγείλτε οποιαδήποτε έλλειψη/απάτη στην Ελληνική Αστυνομία. 

Αδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας από την Αστυνομία (ΓΑΔΑ)

Φυσικά το γεγονός ότι η εταιρεία μας , διαθέτει άδεια λειτουργίας δε θα σήμαινε τίποτα αν δεν έχουν άδεια κατηγορίας Β' (εγκατάστασης) και οι εγκαταστάτες μας.

Για να γνωρίζετε ποιοι εισέρχονται στο χώρο σας, σας κοινοποιούμε τις σχετικές άδειες :

Σημ. Κάποια προσωπικά δεδομένα στις άδειες έχουν καλυφθεί ψηφιακά, λόγω του νόμου GDPR. Μπορείτε φυσικά να μας ζητήσετε το πρωτότυπο κατά την εγκατάσταση ή το ραντεβού τεχνικής προσφοράς.

Η ύπαρξη συστήματος συναγερμού χωρίς την σύνδεση με κάποιο αξιόπιστο κέντρο λήψης σημάτων είναι μεγάλο κενό στο σύστημα ασφαλείας σας. 

Πολλές φορές, "συνάδελφοι" αναφέρουν ότι διαθέτουν κέντρο λήψης σημάτων και αναλαμβάνουν οι ίδιοι απλά να καλούν τους πελάτες τους αν δουν κάποιο σήμα συναγερμού στο κινητό τους. 

Το κέντρο λήψης σημάτων δεν είναι φυσικά κάτι τέτοιο. Είναι ένας 24ωρος ολόκληρος μηχανισμός προστασίας και ενημέρωσης του συστήματος σας και αναλαμβάνει την ουσιαστική σύνδεση τη δική μας (ως εγκαταστάτες) τη δική σας και της Αστυνομίας - Πυροσβεστικής, αναλόγως του περιστατικού. 

Συνεργαστήκαμε με διάφορα κέντρα στο παρελθόν και σας προτείνουμε με βεβαιότητα τα ακόλουθα: 

Spartan Πιστοποιηση

Η εταιρεία μας εμπιστεύεται για τους πελάτης της, τη σύνδεση του συστήματος τους, με το κέντρο λήψης σημάτων της Spartan Security.

Τηλ. 210 9232437

Η εταιρεία μας εμπιστεύεται για τους πελάτης της, τη σύνδεση του συναγερμού τους, με 24ωρο σταθμό σημάτων της Atlas Security.

Τηλ. 210 9646494

Atlas Πιστοποιηση

Ο κλάδος μας απαιτεί συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση των εξελίξεων και διαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Δε θα μπορούσαμε να τοποθετούμε συστήματα ασφαλείας αν δεν είχαμε και την ανάλογη εκπαίδευση από τους προμηθευτές μας.

Paradox Εκπαιδευση

Πιστοποίηση εκπαίδευσης από την εταιρεία Paradox για την εγκατάσταση συστημάτων Paradox SP & EVO

Πιστοποίηση παρακολούθησης ενημέρωσης νέων τεχνολογιών από την Keeper Group (DAHUA) 

Dahua Πιστοποιηση εκπαιδευσης