Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στην Αίγινα και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού  στην Αίγινα και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.