Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.