Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στον Άγιο Στέφανο και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού  στον Άγιο Στέφανο και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.