Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στο Αλεποχώρι και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού  στο Αλεποχώρι και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.