Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στα Άνω Λιόσια και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού στα Άνω Λιόσια και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.