Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στην Αργυρούπολη και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού στην Αργυρούπολη και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.