Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στον Ασπρόπυργο και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού στον Ασπρόπυργο και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.