Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στις Αχαρνές και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού στις Αχαρνές και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.