Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού  στον Άλιμο και στην Ευρύτερη Αττική

Η εταιρεία μας τοποθετεί και συντηρεί συστήματα συναγερμού  στον Άλιμο και φυσικά και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής.